HEBA logoHEBA:n historiaa

HEBA voidaan lukea kahdella tavalla: sekä venäjäksi: "Neva" (joki ja nimikko-hotellimme Pietarissa) tai suomeksi: "Heba" - kuka mitenkin haluaa.

Venäjän kauneus ja rappio, rikkaus ja köyhyys, iloisuus ja melankolia sekä venäläinen elämäntapa ja historia kiehtovat monia. Tsaarin ajan loisto ja taideaarteet sekä Suuren ja Mahtavan jättämät varjot, rappio ja uusrikkaiden pintaliito ovat yhtä aikaa sekä satua, että pahaa unta, mutta kuitenkin täyttä totta - vain parinsadan kilometrin päässä.

Myös teollisuus ja yritysmaailma ovat oppineet arvostamaan kulttuurin tuntemusta ja venäjän osaamista. HEBA:n matkojen tarkoituksena onkin ikimuistoisten kokemusten ja elämysten ohella myös tämän tuntemuksen lisääminen. HEBA syntyi menestyksekkäiden Pietarin matkojen seurauksena, niinpä ne kuuluvat ohjelmaan jatkossakin. Kauemmaskin kenties mennään - sillä Siperia opettaa...

HEBA:n jäsenten suurin yhteinen nimittäjä on kiinnostus venäjän kieltä ja kulttuuria kohtaan. Venäjän kielen taito ei ole edellytys HEBA:an liittymiselle. HEBA:laisten venäjän kielen taito vaihtelee nollasta äidinkielitasoon. Suuri osa jäsenistä lukee, aikoo lukea tai on joskus lukenut TKK:n tarjoamia venäjän kursseja. Joillekin HEBA on ollut tie venäjän opiskeluun ja joillekin venäjän opiskelu on ollut tie HEBA:an. HEBA on hyvä yhteisö sen selvittämiseen, mitä Venäjällä olisi juuri sinulle tarjota!

Liity seuraan!

Arkistomateriaalia
HEBA:n Matkaloki
HEBA:n kuva-arkisto
HEBA:n 5-vuotishistoriikki
HEBA:n 10-vuotishistoriikki
HEBA:n 15-vuotishistoriikki

Menneiden vuosien tapahtumakalentereita
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Menneiden vuosien hallituksia ja toimareita
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013